Bezpłatny niekwalifikowany podpis elektroniczny w ramach projektu SEKAP
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 03 2009 12:53:21
Images: sekap_logo_sm.jpg

Bezpłatny niekwalifikowany podpis elektroniczny w ramach projektu SEKAP

Z dniem 01 lipca 2009 roku rozpoczynamy wydawanie niekwalifikowanego certyfikatu CC SEKAP. Certyfikat taki jest poświadczeniem tożsamości i umożliwia składanie podpisu elektronicznego.

1. Po co taki podpis?
Podpis taki potrzebny jest do załatwiania spraw drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy e-Usług Publicznych (PeUP) SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Z wykorzystaniem tej platformy można załatwić elektronicznie sprawy w 54 urzędach województwa śląskiego (aktualnie do projektu SEKAP przyłączają się kolejne urzędy) w tym także w naszym urzędzie.
Podpis jest odpowiednikiem zwykłego podpisu. Jest niemożliwy do podrobienia, równocześnie łatwo go zweryfikować.
Posiadanie podpisu elektronicznego umożliwi załatwienie drogą elektroniczną wielu spraw bez konieczności każdorazowej wizyty w urzędzie.
Wniosek opatrzony podpisem CC SEKAP będzie honorowany tak jak podpis odręczny lub złożony przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

UWAGA !!!
Podpis CC SEKAP nie jest akceptowany przez urzędy lub instytucje nie biorące udziału w projekcie SEKAP (np. nie jest honorowany przez ZUS).
2. Gdzie można otrzymać podpis elektroniczny?
Każdy mieszkaniec naszego województwa może wyposażyć się w podpis elektroniczny w jednym z uprawnionych urzędów/punktów rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP).
Punkt rejestracji CC SEKAP znajduje się między innymi w urzędzie Gminy Zebrzydowice. Punkt wydawania certyfikatów mieści się w siedzibie urzędu /I piętro, pokój nr 17/.
Certyfikaty wydawane są bezpłatnie. Certyfikaty wydawane są na 2 lata, na dostarczonym przez klientów nośniku.
Nośnikiem może być standardowy pendrive lub karta kryptograficzna wydana przez dostawcę podpisów kwalifikowanych.
3. Jakie czynności należy wykonać aby otrzymać certyfikat CC SEKAP ?
1.Zainteresowany musi złożyć wniosek:
-można to uczynić samodzielnie korzystając ze strony https://cc.sekap.pl/ (rejestrując się jako subskrybent i po zalogowaniu na konto subskrybenta tworząc wniosek z określeniem, do którego punktu rejestracji go kierujemy),
-lub w czasie wizyty w punkcie rejestracji inspektor ds. rejestracji przygotuje taki wniosek.
2.Osobiście zgłosić się do punktu rejestracji z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, na którym widnieje numer PESEL (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wydane po 1 lipca 1999r.) oraz z nośnikiem, na którym zostanie zapisany certyfikat CC SEKAP.
3.Podczas tej wizyty Zainteresowany podpisze wniosek, inspektor ds. rejestracji dokona weryfikacji tożsamości i przygotuje umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych. Po podpisaniu umowy zostanie wygenerowany certyfikat CC SEKAP i zapisany na przyniesiony nośnik.
UWAGA !!!
Subskrybent zobowiązany jest do zapoznania się z:
1.Polityką Certyfikacji dla usług certyfikacyjnych Centrum Certyfikacji SEKAP;
2.Regulaminem usług certyfikacyjnych Centrum Certyfikacji SEKAP
Więcej informacji na ten temat można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej cc.sekap.pl w zakładce Repozytorium (LINK).


Minisłownik pojęć:


Images: sekap_logo_zporr_ue_sm.jpg