Ogłoszenie dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Dodane przez admin_ug3 dnia Luty 01 2013 11:11:22

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

1. Przedmiot konsultacji :

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.10.5.2013 z dnia 29.01.2013 r. Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 .


Rozszerzona zawartość newsa

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.10.5.2013 z dnia 29.01.2013 r. Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 .

2. Termin konsultacji:

Dzień 1 luty 2013 r. wyznacza sę na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 21 luty 2013 r. jako dzień jej zakończenia .

3. Forma konsultacji:

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6, pok. Nr 51 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.

4.Stanowisko merytoryczne:

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pok. 50, tel. 324755123 oraz Jadwiga Gabzdyl, pok. 51, tel. 324755122.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA