Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Zebrzydowice
Dodane przez admin_ug3 dnia Luty 22 2013 08:54:32

Zebrzydowice, dnia 20.02.2013 r.

OGŁOSZENIE

W związku z częstymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi możliwości zajęcia istniejących grobów na cmentarzach komunalnych, których czas pochówku przekracza już 20 lat, zwracam się z prośbą do rodzin, bliskich i opiekunów mogił, aby w przypadku chęci kontynuowania pielęgnacji grobów a tym samym rezerwacji przedmiotowych miejsc zgłaszać ten fakt u gospodarza cmentarzy, którym jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zebrzydowicach z siedzibą w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej 35 ( tel. 32 4693 567 ).


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 20.02.2013 r.

OGŁOSZENIE

W związku z częstymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi możliwości zajęcia istniejących grobów na cmentarzach komunalnych, których czas pochówku przekracza już 20 lat, zwracam się z prośbą do rodzin, bliskich i opiekunów mogił, aby w przypadku chęci kontynuowania pielęgnacji grobów a tym samym rezerwacji przedmiotowych miejsc zgłaszać ten fakt u gospodarza cmentarzy, którym jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zebrzydowicach z siedzibą w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej 35 ( tel. 32 4693 567 ).

Wyrażenie woli dalszego użytkowania istniejących grobów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XVII/159/12 z dnia 28.06.2012 r. wiąże się z obowiązkiem dokonania stosownych opłat, które pobierać będzie gospodarz cmentarzy za pośrednictwem sołtysów.

W przypadku braku informacji o wydłużeniu rezerwacji mogił "20-letnich i starszych" do 30.06.2013 r., przyjęta zostanie zasada domniemanej rezygnacji z przedmiotowych miejsc i w przypadku zainteresowania ich nabyciem będą one odstępowana innym chętnym.

Załącznik:
- kopia Uchwały nr XVII/159/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28.06.2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Zebrzydowice

 z up. WÓJTA
mgr Karol Sitek
Zastępca Wójta