Ułatwienia przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego
Dodane przez admin_ug dnia Luty 22 2013 12:35:30

Od dnia 31 grudnia 2012 roku wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie realizacji obowiązku meldunkowego.

Obecnie kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Nie trzeba już wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby móc zameldować się w drugim. Dodatkowo przy zameldowaniu nie jest już wymagane przedkładanie książeczki wojskowej ani podawanie informacji o wykształceniu, a ustanowiony pełnomocnik może w naszym imieniu dopełnić obowiązku meldunkowego.

Wydłużony został termin na zgłoszenie meldunku z 4 do 30 dni. Nie ma już obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy. Wydłużono również okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają już obowiązku weryfikowania wypełnienia meldunku przez mieszkańców i pracowników, a za niedopełnienie obowiązku meldunkowego zniesiono sankcje karne.