Zamówienie IR.271.3.2013 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Luty 25 2013 10:50:26

Dnia 25.02.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.02.2013 r do 31.12.2014 r. ".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2013 r. pod nr 77126 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77126&rok=2013-02-25 - OGŁOSZENIE (PDF).