Zamówienie IR.271.4.2013 (Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Z-cach)
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 04 2013 13:38:08

Dnia 04.03.2013 r. ogłoszono zamiar zawarcia umowy na realizację zadania Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach - roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2013r. pod nr 87162 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87162&rok=2013-03-04 - OGŁOSZENIE (PDF) .