Zamówienie IR.271.4.2013 (Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Z-cach)
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 11 2013 10:55:20

Dnia 11.03.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach - roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2013 r. pod nr 96140 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=96140&rok=2013-03-11 - OGŁOSZENIE (PDF).