Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 10 2013 09:34:08

Zebrzydowice, dnia 10.04.2013 r.

Informacja

W związku z zakończeniem z dniem 09.04.2013 r. wyłożenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zakończono również publikację w/w projektu zmiany studium wraz z prognozą.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

DRUK UWAG (plik: UWAGI-druk_zm SUiKZP Zebrzydowice_2013.pdf; 33,1 KB).

Informacja o udostępnieniu
Obwieszczenie o wyłożeniu