IR- P 02/2013 (Wyrównanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w Zebrzydowicach)
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 17 2013 13:27:11

Zebrzydowice, dnia  17.04.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2013

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Wyrównanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w Zebrzydowicach".


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  17.04.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2013

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Wyrównanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w Zebrzydowicach".

Zakres robót obejmuje wyrównanie zgromadzonych mas ziemnych wraz z wymianą odcinka kanału deszczowego fi 160.

Wykonawca robót winien dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji powyższego zadania tj.
- spycharką gąsienicową
- ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 2 m3
- samochodem samowyładowczym 10 t

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  45.23.60.00-0,   45.23.13.00-8

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -  do 31.05.2013 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy - Marian Botorek  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  26.04.2013  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 26.04.2013  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA