Przetarg IR.271.7.2013 (Przystosowanie budynku UG dla potrzeb osób niepełnosprawnych)
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 25 2013 10:55:10

Zebrzydowice, dnia  25.04.2013  r.

IR.271.7.2013

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dobudowa klatki schodowej z windą" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11

Cena oferty wynosi 688.800,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 128.800,00 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  25.04.2013  r.

IR.271.7.2013

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dobudowa klatki schodowej z windą" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11

Cena oferty wynosi 688.800,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 128.800,00 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. MASTERLIFT  Sp. z o.o.
Warszawa  ul. Sozopolska 1/103 - przyznana punktacja - 55,08 pkt
 
Oferta nr 2.W&M  PHU  S.C.  Wiesław i  Marzena Balcerzak
Studzionka ul. Ligonia 6   - przyznana punktacja - 58,98  pkt
 
Oferta nr 3.PPUH  SKID  Sp. z o.o.
Pawłowice ul. Polna 16   - przyznana punktacja - 86,22  pkt
 
Oferta nr 4.REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
 
Oferta nr 5.SERVICE BUD  Zbigniew Drózd
Ustroń  ul. Sportowa 7  -   oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 ustawy Pzp "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / niezgodność opisów przedmiaru z opisami kosztorysu ofertowego, brak krotności w opisie w pozycji 262, brak załącznika nr 6 dot. grupy kapitałowej /.

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA