Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 26 2013 08:45:13

Zebrzydowice, 22 kwietnia 2013 r.

PR.6840.2.2011

OGŁOSZENIE

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że zarządzeniem Nr SG.0050.42.14.2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. głoszony został trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej 33, składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych: 1901/2 i 1901/3 o łącznej powierzchni 0,12.94 ha, zabudowanej budynkiem starego pawilonu sportowego, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, objętej księgą wieczystą KW BB1C/00070067/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 22 kwietnia 2013 r.

PR.6840.2.2011

OGŁOSZENIE

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że zarządzeniem Nr SG.0050.42.14.2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. głoszony został trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej 33, składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych: 1901/2 i 1901/3 o łącznej powierzchni 0,12.94 ha, zabudowanej budynkiem starego pawilonu sportowego, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, objętej księgą wieczystą KW BB1C/00070067/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 937 relacji Jastrzębie Zdrój – Cieszyn.

Cena wywoławcza nieruchomości: 261.100,00 zł brutto; wadium: 15.000,00 zł.

Sposób zagospodarowania: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uwaga! Zgodnie z opinią Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z dnia 17.09.2012r., na w/w nieruchomości możliwa jest realizacja budynku, w którym 51% powierzchni użytkowej budynku będzie wykorzystywana na cele funkcji wiodącej, a pozostałe 49% będzie wykorzystywane na funkcję uzupełniającą wzbogacającą funkcję wiodącą (np. handel).

Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja (wtorek) 2013r. o godz. 1300, w Sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 38).

Wadium należy wpłacać do dnia 24 maja (piątek) 2013r. w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Pełny tekst ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA