Przetarg IR.271.7.2013 (Przystosowanie budynku UG dla potrzeb osób niepełnosprawnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 06 2013 09:51:15

Dnia 6.05.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dobudowa klatki schodowej z windą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2013 r. pod nr 176020 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=176020&rok=2013-05-06 - OGŁOSZENIE (PDF).