Opłaty od posiadania psów
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 24 2009 11:52:09

Zebrzydowice dnia 24.06.2009r.

INFORMACJA
w sprawie opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psów w 2009 roku wynosi :

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września 2009r. a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice dnia 24.06.2009r.

INFORMACJA
w sprawie opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psów w 2009 roku wynosi :

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września 2009r. a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Ustawowe zwolnienia z tej opłaty dotyczą :

Wpłaty z tytułu posiadania psów można dokonać na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice nr 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001 Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój lub w kasie Urzędu Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA