Przetarg IR.271.6.2013 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug dnia Maj 21 2013 14:19:08

Dnia 21.05.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.07.2013 r do 31.12.2013 r..

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2013 r. pod nr 83737 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=83737&rok=2013-05-21 - OGŁOSZENIE (PDF).