Nieruchomość przeznaczona do zbycia
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 04 2013 09:57:43

Zebrzydowice, 03 czerwca 2013 r.

PR.6840.2.2011

OGŁOSZENIE
o nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że Gmina Zebrzydowice zamierza zbyć w drodze sprzedaży nieruchomość położoną w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej 33, składającą się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych: 1901/2 i 1901/3 o łącznej powierzchni 0,12.94 ha, zabudowanej budynkiem starego pawilonu sportowego, będącą własnością Gminy Zebrzydowice.
Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 937 relacji Jastrzębie Zdrój – Cieszyn.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 03 czerwca 2013 r.

PR.6840.2.2011

OGŁOSZENIE
o nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że Gmina Zebrzydowice zamierza zbyć w drodze sprzedaży nieruchomość położoną w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej 33, składającą się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych: 1901/2 i 1901/3 o łącznej powierzchni 0,12.94 ha, zabudowanej budynkiem starego pawilonu sportowego, będącą własnością Gminy Zebrzydowice.
Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 937 relacji Jastrzębie Zdrój – Cieszyn.

Sposób zagospodarowania: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uwaga! Zgodnie z opinią Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 17.09.2012r., na w/w nieruchomości możliwa jest realizacja budynku, w którym 51% powierzchni użytkowej budynku będzie wykorzystywana na cele funkcji wiodącej, a pozostałe 49% będzie wykorzystywane na funkcję uzupełniającą – wzbogacającą funkcję wiodącą (np. handel).

Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Wszyscy zainteresowani nabyciem w/w nieruchomości proszeni są o kontakt z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA