Przetarg IR.271.11.2013 (Przebudowa dachu budynku przedszkola w Kaczycach)
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 10 2013 09:26:37

Dnia 10.06.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa dachu budynku przedszkola w Kaczycach".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2013 r. pod nr 104917 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=104917&rok=2013-06-10 - OGŁOSZENIE (PDF).