POWÓDŹ - Informacja GOPS w Zebrzydowicach o pomocy
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 12 2013 12:17:46

Osoby, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej nie mogąc zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne mogą ubiegać się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Świadczenia dla osób poszkodowanych nie są uzależnione od kryterium dochodowego. Przy ustalaniu prawa do świadczeń brane są pod uwagę w szczególności takie okoliczności jak:

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32 4755128.