Og這szenie o konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 12 2013 15:53:51Og這szenie W鎩ta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarz康zenia nr SG.0050.60.23.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku W鎩ta Gminy Zebrzydowice zapraszam do konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy Zebrzydowice wsprawie regulaminu trybu realizacji i kryteri闚 oceny wniosk闚 w ramach inicjatywy lokalnej.
 2. Termin konsultacji:
  Dzie 13 czerwca 2013 roku wyznacza si na dzie rozpocz璚ia konsultacji, natomiast dzie 26 czerwca 2013 roku jako dzie ich zako鎍zenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwa造 mo積a zapozna si w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urz璠u oraz na tablicy og這sze Urz璠u Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi nale篡 zg豉sza w czasie trwania konsultacji osobi軼ie w Urz璠zie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyja郾ie w sprawie projektu uchwa造 i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755110 oraz Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych Ewa Suchecka, pok. 40, tel. 324755106.

W粑T GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOΘA

Rozszerzona zawarto嗆 newsaOg這szenie W鎩ta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarz康zenia nr SG.0050.60.23.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku W鎩ta Gminy Zebrzydowice zapraszam do konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy Zebrzydowice wsprawie regulaminu trybu realizacji i kryteri闚 oceny wniosk闚 w ramach inicjatywy lokalnej.
 2. Termin konsultacji:
  Dzie 13 czerwca 2013 roku wyznacza si na dzie rozpocz璚ia konsultacji, natomiast dzie 26 czerwca 2013 roku jako dzie ich zako鎍zenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwa造 mo積a zapozna si w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urz璠u oraz na tablicy og這sze Urz璠u Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi nale篡 zg豉sza w czasie trwania konsultacji osobi軼ie w Urz璠zie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyja郾ie w sprawie projektu uchwa造 i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755110 oraz Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych Ewa Suchecka, pok. 40, tel. 324755106.

W粑T GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOΘA


Zarz康zenie Nr SG.0050.60.23.2013

W鎩ta Gminy Zebrzydowice

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy Zebrzydowice wsprawie regulaminu trybu realizacji i kryteri闚 oceny wniosk闚 w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p騧n. zm.) w wykonaniu Uchwa造 Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczeg馧owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz康owymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie projekt闚 akt闚 prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach dzia豉lno軼i statutowej tych organizacji.

1.

 1. Zarz康zam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy Zebrzydowice wsprawie regulaminu trybu realizacji i kryteri闚 oceny wniosk闚 w ramach inicjatywy lokalnej.
 2. Wyznaczam dzie 13 czerwca 2013 roku jako dzie rozpocz璚ia konsultacji i dzie 26 czerwca 2013 roku jako dzie ich zako鎍zenia.
 3. Ustalam tre嗆 og這szenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowi帷ym za陰cznik do zarz康zenia i umieszczam je na tablicy og這sze Urz璠u Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

2.

Wykonanie zarz康zenia powierza si Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

3.

Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.


W粑T GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOΘA

Za陰cznik do Zarz康zenia Nr SG.0050.60.23.2013
W鎩ta Gminy Zebrzydowice
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Og這szenie W鎩ta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarz康zenia nr SG.0050.60.23.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku W鎩ta Gminy Zebrzydowice zapraszam do konsultacji projektu uchwa造 Rady Gminy Zebrzydowice wsprawie regulaminu trybu realizacji i kryteri闚 oceny wniosk闚 w ramach inicjatywy lokalnej.
 2. Termin konsultacji:
  Dzie 13 czerwca 2013 roku wyznacza si na dzie rozpocz璚ia konsultacji, natomiast dzie 26 czerwca 2013 roku jako dzie ich zako鎍zenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwa造 mo積a zapozna si w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urz璠u oraz na tablicy og這sze Urz璠u Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi nale篡 zg豉sza w czasie trwania konsultacji osobi軼ie w Urz璠zie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyja郾ie w sprawie projektu uchwa造 i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755110 oraz Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych Ewa Suchecka, pok. 40, tel. 324755106.