Przetarg IR.271.14.2013 (Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego w centrum ..)
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 11 2013 13:43:34

Dnia 11.07.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rewitalizacja terenu rekreacyjno - sportowego w centrum Zebrzydowic".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2013r. pod nr 140453 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=140453&rok=2013-07-11 - OGŁOSZENIE (PDF) .