Przetarg IR.271.15.2013 (Przebudowa drogi dojazdowej do pól ... )
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 17 2013 12:51:31

Dnia 17.07.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól - droga boczna od ul. Tuwima w Kaczycach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2013r. pod nr 145615 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145615&rok=2013-07-17 - OGŁOSZENIE (PDF) .