Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 26 2013 08:35:07

Rok 2013 przywołuje w naszej pamięci trzy znaczące w historii Polski wydarzenia. 150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe - heroiczna próba wybicia się na niepodległość. Zryw powstańczy utonął we krwi, dając pozytywne owoce po latach, gdy wychowane w powstańczej tradycji pokolenie w 1918 r. przyczyniło się do odbudowy niepodległego państwa polskiego.


Rozszerzona zawartość newsa

Rok 2013 przywołuje w naszej pamięci trzy znaczące w historii Polski wydarzenia. 150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe - heroiczna próba wybicia się na niepodległość. Zryw powstańczy utonął we krwi, dając pozytywne owoce po latach, gdy wychowane w powstańczej tradycji pokolenie w 1918 r. przyczyniło się do odbudowy niepodległego państwa polskiego.

70 lat temu doszło do Rzezi Wołyńskiej. W efekcie ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich z Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, według szacunkowych danych, w okrutny sposób wymordowano około stu trzydziestu tysięcy osób. Byli to ludzie w różnym wieku, od niemowląt do starców. Mordowano kobiety i mężczyzn tylko, dlatego, że byli Polakami.

Przed nami 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 r. Powstańcy chwycili za broń, aby wystąpić przeciwko okupacji niemieckiej, a jednocześnie nie dopuścić do okupacji sowieckiej i swoim otwartym wystąpieniem obronić niepodległość Polski. Ofiara najwyższa, którą trzeba było zapłacić, była cząstką ceny za niepodległość, jakiej doznajemy. Winniśmy pamięć i cześć bohaterom tamtych dni!

Instytut Pamięci Narodowej inicjuje akcję na rzecz nadania obchodom Powstania Warszawskiego szczególnego charakteru. Do akcji włączają się organizacje kombatanckie oraz Wojsko Polskie. Pragniemy, aby w rocznicę godziny „W" na minutę zamarł ruch w całym kraju. Towarzyszyć temu powinno włączenie syren i klaksonów samochodowych 1 sierpnia o godzinie 17.00. Dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był wybuch Powstania Warszawskiego, zwracamy się również z propozycją wywieszenia flag narodowych na urzędach państwowych i samorządowych oraz w miejscach publicznych i prywatnych domach.

Zwracamy się do władz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. o spowodowanie działań umożliwiających realizację tej idei w każdej, nawet najmniejszej miejscowości Naszego Regionu. Idea walki o niepodległą Polskę przyświecała wszystkim Powstańcom - Styczniowym i Warszawskim. Mamy gorącą nadzieję na wspólne uczczenie Wielkich Idei i heroizmu Bohaterów Warszawskiego Powstania. Niech ta rocznica będzie także okazją do uczczenia Bohaterów Powstania Styczniowego oraz niewinnych ofiar Zbrodni Wołyńskiej na Kresach Wschodnich.