Przetarg IR.271.16.2013 (Rewitalizacja terenu rekreacyjno - sportowego...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 06 2013 14:40:41

Dnia 06.08.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rewitalizacja terenu rekreacyjno - sportowego w centrum Zebrzydowic".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2013r. pod nr 156509 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=156509&rok=2013-08-06 - OGŁOSZENIE (PDF) .