Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 07 2009 15:04:16

Zebrzydowice, dnia 06.07.2009 r.

PR. 76241 - 11/09

OGŁOSZENIE

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25.06.2009 r., na wniosek Gminy Zebrzydowice została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach - odcinek ul. Orzeszkowej i Kasztanowej", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 233/19, 180a/1, 180a/2, 85f, 85c, 1403/5, 274/3, 238/7, 243/5, 1436/2, 1493, 238/5, 1492/2,1492/1, 233/3, 235/2, 53/24, 233/5, 233/2, 296, 237/5, 273,85b/3, 1501/11, 1501/20, 85/2, 85/1, 180/5, 1510/4, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 06.07.2009 r.

PR. 76241 - 11/09

OGŁOSZENIE

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25.06.2009 r., na wniosek Gminy Zebrzydowice została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach - odcinek ul. Orzeszkowej i Kasztanowej", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 233/19, 180a/1, 180a/2, 85f, 85c, 1403/5, 274/3, 238/7, 243/5, 1436/2, 1493, 238/5, 1492/2,1492/1, 233/3, 235/2, 53/24, 233/5, 233/2, 296, 237/5, 273,85b/3, 1501/11, 1501/20, 85/2, 85/1, 180/5, 1510/4, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta