Przetarg IR.271.15.2013 (Przebudowa drogi dojazdowej do pól ... )
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 21 2013 09:02:44

Dnia 21.08.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól - droga boczna od ul. Tuwima w Kaczycach".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2013 r. pod nr 165597 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=165597&rok=2013-08-21 - OGŁOSZENIE (PDF).