Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym i rokowaniu na zbycie nieruchomości
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 30 2013 09:04:00

Zebrzydowice, 30 sierpnia 2013 r.

OGŁOSZENIE
o przetargach ustnych nieograniczonych i rokowaniu na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza kolejne rokowania po 2-gim przetargu na zbycie w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, w obrębie Kończyce Małe, oznaczonej jako działka nr 264/4dz o pow. 0,2707 ha, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, objętej KW BB1C/00017440/6 Sądu rejonowego w Cieszynie.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 30 sierpnia 2013 r.

OGŁOSZENIE
o przetargach ustnych nieograniczonych i rokowaniu na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza kolejne rokowania po 2-gim przetargu na zbycie w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, w obrębie Kończyce Małe, oznaczonej jako działka nr 264/4dz o pow. 0,2707 ha, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, objętej KW BB1C/00017440/6 Sądu rejonowego w Cieszynie.

     Sposób zagospodarowania: wykorzystanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

     Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

     Termin i miejsce przetargu: Rokowania odbędą się w dniu 2 października (środa) 2013r. w Sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 38) o godz. 1300

     Zaliczkę należy wpłacać do dnia 27 września (piątek) 2013r. w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011. Ksero dowodu wniesienia zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia udziału w rokowaniach, które to zgłoszenie należy składać również w terminie do dnia 27.09.2013r.

     Pełny tekst zarządzenia Wójta, ogłoszenia oraz regulaminu i warunków rokowań - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

     Wszelkich informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta