Przetarg IR.271.17.2013 (Monitoring zatok autobusowych i wiat przystankowych)
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 17 2013 13:42:08

Dnia 17.09.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury komunalnej polegająca na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap II - monitoring".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2013r. pod nr 188511 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=188511&rok=2013-09-17 - OGŁOSZENIE (PDF) .