Przetarg IR.271.20.2013 (Akcja zima na terenie sołectw: Zebrzydowice D. i G., i Marklowice G.)
Dodane przez admin_ug dnia Październik 04 2013 13:31:04

Zebrzydowice, dnia  04.10.2013  r.

IR.271.20.2013

OGŁOSZENIE
---------------------------

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne , Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice"

     W związku ze zmianą warunków prowadzenia akcji zima zachodzi konieczność zmiany zapisów w SIWZ i umowie.

W załączeniu aktualna SIWZ i umowa.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  04.10.2013  r.

IR.271.20.2013

OGŁOSZENIE
---------------------------

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne , Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice"

     W związku ze zmianą warunków prowadzenia akcji zima zachodzi konieczność zmiany zapisów w SIWZ i umowie.

W załączeniu aktualna SIWZ i umowa.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Dnia 04.10.2013 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2013 r. pod nr 205073 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=205073&rok=2013-10-04 - OGŁOSZENIE (PDF) .