Przetarg IR.271.23.2013 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug dnia Październik 15 2013 13:45:15

Dnia 15.10.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2013r. pod nr 214231 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=214231&rok=2013-10-15 - OGŁOSZENIE (PDF) .