Przetarg IR.271.23.2013 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug dnia Październik 22 2013 11:17:46

Dnia 22.10.2013 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r.".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2013 r. pod nr 220321 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=220321&rok=2013-10-22 - OGŁOSZENIE (PDF) .