Przetarg IR.271.23.2013 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 13 2013 09:16:54

Dnia 13.11.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r.".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2013 r. pod nr 238597 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=238597&rok=2013-11-13 - OGŁOSZENIE (PDF).