Przetarg IR.271.27.2013 (Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych wraz z ...)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 26 2013 12:21:07

Dnia 26.11.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice - etap. I".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2013r. pod nr 252209 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252209&rok=2013-11-26 - OGŁOSZENIE (PDF) .