Przetarg IR.271.26.2013 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 27 2013 11:47:30

Zebrzydowice, dnia  27.11.2013  r.

IR.271.26.2013

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  27.11.2013  r.

IR.271.26.2013

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
W załączniku nr 6 - Specyfikacja techniczna jest mowa o serwerze MS SQL oraz o tym, iż będzie on działał na jednej maszynie wirtualnej.
Pytanie brzmi: z ilu fizycznych rdzeni będzie korzystała ta maszyna wirtualna? Licencje wycenia się na wykorzystywaną moc obliczeniową i jeżeli baza działa w klastrze to potrzebna jest informacja jaki to klaster, razem z wykorzystanymi rdzeniami fizycznymi.
Odp.
W początkowym okresie użytkowania dostarczonego sprzętu na serwerze będą uruchomione 2 maszyny wirtualne z wykorzystaniem Hyper-V i zakładany jest przydział połowy dostępnych zasobów dla każdej z maszyn, i w związku z tym należy założyć, że serwer MS SQL będzie wykorzystywał jeden procesor 6-rdzeniowy. Baza nie działa w klastrze.

Pytanie 2
Ile danych będzie backup-owanych w środowisku Zamawiającego?
Odp.
Zamawiający nie oszacował ilości backup-owanych danych. Należy jednak założyć, że będzie to min. 1,5 TB.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści w części I, poz. 3 opisu przedmiotu zamówienia (zał.1A do SIWZ) UPS spełniający wszystkie wyznaczone wymagania ale o wysokości 3U? Zmiana pozwoli na zaoferowanie zestawu serwer i UPS renomowanego producenta. UPS'y wysokiej klasy posiadają konstrukcję zbudowaną na akumulatorach o zwiększonej żywotności. Posiadają również dużo lepiej rozwiązane układy chłodzące. Tego typu rozwiązania wymagają jednak zastosowania obudowy UPS'a o wysokości 3U. Zaoferowanie zestawu serwer i UPS jednego, renomowanego producenta pozwoli na zachowanie pełnej kompatybilności sprzętowej oraz pełnej obsługi programowej.
Odp.
Zamawiający dopuszcza UPS o wysokości 3U w przypadku, gdy jego producentem będzie producent serwera.


 
 z up. WÓJTA
mgr Piotr Fojcik
Sekretarz