Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 31 2009 13:25:53

Zebrzydowice, 30 lipca 2009 r.

PR.72241-3/09

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 0151-V/31/75/09 z dnia 28 lipca 2009r. ogłoszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje niezabudowaną nieruchomość położoną w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Karolinka, w obrębie Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako dziesięć działek budowlanych o numerach ewidencyjnych: 1440/104, 1440/105, 1440/106, 1440/107, 1440/108, 1440/109, 1440/110, 1440/111, 1440/112 i 1440/113 o łącznej powierzchni 0,88.20 ha, opisaną w KW Nr BB1C / 00070000 / 9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 30 lipca 2009 r.

PR.72241-3/09

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 0151-V/31/75/09 z dnia 28 lipca 2009r. ogłoszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje niezabudowaną nieruchomość położoną w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Karolinka, w obrębie Kończyce Małe, oznaczoną geodezyjnie jako dziesięć działek budowlanych o numerach ewidencyjnych: 1440/104, 1440/105, 1440/106, 1440/107, 1440/108, 1440/109, 1440/110, 1440/111, 1440/112 i 1440/113 o łącznej powierzchni 0,88.20 ha, opisaną w KW Nr BB1C / 00070000 / 9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz został wywieszony w dniu 30 lipca 2009r. na okres 6 tygodni dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) - wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji udziela Referat PR Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. (032) 47 55 123 lub 47 55 122.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  28 lipca 2009r. Nr 0151-V/31/75/09
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia
w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 
WYKAZ
 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Numer
Księgi Wieczystej
Numer działkiPowierzchnia
działki m2
Opis
Nieru-cho-mości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
nieruchomości
brutto (z 22% podatkiem VAT zł)
Informacja
o sposobie zbycia
nieruchomości
Położenie nieruchomości,
obręb,
ulica
    Zgodnie z treścią Uchwały nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie MPZP gminy Zebrzydowice, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z 20.10.2004r. - niżej wyszczególnione parcele gruntowe znajdują się w terenach o funkcji wiodącej:    
        
700001440/1041185RIIIb- częściowo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C32MN,
- częściowo ukł. komunik. - droga główna; symbol planu C310KG
w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
49.400,00 złSprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonegoKończyce Małe, ul. Jagiellońska Osiedle Karolinka Jednostka ewidencyjna: 240312_2-Zebrzydowice Obręb: 0003-Kończyce Małe
        
700001440/1051230RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C32MN,
w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
51.300,00 złJw.Jw.
        
700001440/1061290RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C32MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną,
39.300,00 złJw.Jw.
        
700001440/107709RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C33MN,
w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
31.500,00 złJw.Jw.
        
700001440/108744RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C33MN,
w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
33.000,00 złJw.Jw.
        
700001440/109703RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C33MN,
w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
31.200,00 złJw.Jw.
        
700001440/110742RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C33MN,
w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
32.900,00 złJw.Jw.
        
700001440/111729RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną,
22.900,00 złJw.Jw.
        
700001440/112745RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną,
23.400,00 złJw.Jw.
        
700001440/113743RIIIb- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu C33MN, w strefie ochrony konserwatorskiej "B",
w obrębie nieruchomości przebiega linia energetyczna 20kV wraz ze strefą ochronną,
23.300,00 złJw.Jw.
        
    Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem w planie.   

Wykaz został wywieszony w dniu 30 lipca 2009r. na okres 6 tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) - wynosi 6 tygodni od dnia wywieszeni a wykazu.