IR- P 06/2013 (Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 19 2013 11:12:54

Zebrzydowice, dnia   19.12.2013  r.

IR– P 06/2013

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n. „Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice w 2014 r ” wybrano ofertę firmy:

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Cena oferty wynosi 32.140,80 zł w tym podatek VAT w wysokości 2.380,80 zł

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia   19.12.2013  r.

IR– P 06/2013

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n. „Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice w 2014 r ” wybrano ofertę firmy:

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Cena oferty wynosi 32.140,80 zł w tym podatek VAT w wysokości 2.380,80 zł

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1. PU FRESH Michał Kondziołka
Zebrzydowice ul. PCK 3 –oferta odrzucona, nie odpowiada przedmiotowi zamówienia – przedstawione doświadczenie nie jest zgodne z zakresem prac przewidzianych do wykonania w trakcie realizacji umowy.
 
Oferta nr 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35 – przyznana punktacja – 100 pkt
 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA