IR- P 01/2014 (Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu)
Dodane przez admin_ug dnia Styczeń 08 2014 13:41:02

Zebrzydowice, dnia  08.01.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2014

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres usługi obejmuje utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu składającego się z:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  08.01.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2014

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres usługi obejmuje utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu składającego się z:

 1. 11 sztuk kamer zlokalizowanych na terenie gminy:
  1. w Kończycach Małych:
   - wiaty autobusowe: "Skrzyżowanie" - 1 szt, "Szkoła" - 1 szt
   - centrum przy Zamku  - 1 szt
  2. w Zebrzydowicach:
   - DW 937 ul. Kochanowskiego / rondo / - 2 szt
   - wiaty autobusowe: "Szkoła" - 2 szt
   - parking przy Urzędzie Gminy - 1 szt
   - rejon "starej szkoły" - 1 szt
  3. w Kaczycach:
   - centrum przy Domu Ludowym - 1 szt
  4. w Marklowicach Górnych:
   - centrum w rejonie OSP - 1 szt
 2. Stanowisk podglądu:
  1. stacjonarskiego - 2 stanowiska zlokalizowane : w budynku Urzędu Gminy przy ul. Ks. A. Janusza 6 oraz w budynku Komisariatu Policji przy ul. Dworcowej
  2. mobilnego - 1 stanowisko
 3. Usług oraz dzierżaw wykazanych w specyfikacji technicznej ST-4 w okresie 11 miesięcy 2014 roku.

Ponadto zakres czynności obejmować będzie również obsługę zestawów fotowoltanicznych istniejącego oświetlenia wiat przystankowych w ilości 18 sztuk zlokalizowanych przy drogach na terenie gminy wg n/w wykazu, polegającą na dokonaniu przeglądów ich prawidłowego działania, wykonywaniu drobnych napraw oraz zgłaszaniu awarii.

Lp.MiejscowośćDrogaNazwa przystanku
1.ZebrzydowiceDW 937Szkoła / kier. Jastrzębie Zdrój /
2.ZebrzydowiceDW 937Szkoła / kier. Cieszyn /
3. ZebrzydowiceDW 937Ośrodek Zdrowia / kier.Jastrzębie Zdrój /
4.ZebrzydowiceDW 937Ośrodek Zdrowia / kier.Cieszyn /
5.Kończyce MałeDW 937Spółdzielnia / kier. Jastrzębie Zdrój /
6.Kończyce MałeDW 937Spółdzielnia / kier. Cieszyn /
7.Kończyce MałeDW 937Skrzyżowanie
8.Kończyce MałeDW 937Karolinka / kier. Jastrzębie Zdrój /
9.ZebrzydowiceDW 937Kino / kier. Jastrzębie Zdrój /
10.ZebrzydowiceDW 937Kino / kier. Cieszyn /
11.ZebrzydowiceDW 937Skrzyżowanie rondo / kier. Jastrzębie Zdrój /
12.ZebrzydowiceDW 937Skrzyżowanie rondo / kier. Cieszyn /
13.ZebrzydowiceDW 937Słowicza / kier. Jastrzębie Zdrój /
14.ZebrzydowiceDW 937Słowicza / kier. Cieszyn /
15.ZebrzydowiceDW 937Poziomkowa / kier. Jastrzębie Zdrój /
16.ZebrzydowiceDW 937Poziomkowa / kier. Cieszyn/
17.KaczyceDPKaczyce I
18.KaczyceDGLipki

CPV :
50.34.00.00-0     Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50.34.30.00-1     Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy -  01.02.2014 r - 31.12.2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy - mgr inż.  Marian Botorek  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  17.01.2014  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  17.01.2014  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA