Ogłoszenie dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Dodane przez admin_ug3 dnia Styczeń 31 2014 08:19:29

OGŁOSZENIE

dotyczące konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

1. Przedmiot konsultacji :

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.9.5.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.


Rozszerzona zawartość newsa

OGŁOSZENIE

dotyczące konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

1. Przedmiot konsultacji :

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.9.5.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.

2. Termin konsultacji :

Dzień 31 stycznia 2014 r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 20 luty 2014 r. jako dzień jej zakończenia.

3. Forma konsultacji :

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6, pok. Nr 51 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl

4.Stanowisko merytoryczne :

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pok. 50, tel. +48 32 475 51 23 oraz Jadwiga Gabzdyl, pok. 51, tel. +48 32 475 51 22.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA