Przetarg IR.271.1.2014 (Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych ...)
Dodane przez admin_ug dnia Luty 17 2014 13:08:38

Zebrzydowice, dnia  17.02.2014  r.

IR.271.1.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych przy parkingu przed Urzędem Gminy w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6"  wybrano ofertę firmy:

 PPHU  WASP-BUD  Jarosław Spandel
Kończyce Małe  ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty wynosi  63.107,98 zł w tym podatek VAT w wysokości  11.800,68 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  17.02.2014  r.

IR.271.1.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych przy parkingu przed Urzędem Gminy w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6"  wybrano ofertę firmy:

 PPHU  WASP-BUD  Jarosław Spandel
Kończyce Małe  ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty wynosi  63.107,98 zł w tym podatek VAT w wysokości  11.800,68 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS s.r.o.
Dolní Líštná 10 Trzyniec 73961 Czech Republic - Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp / wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert /, a następnie oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia /.

Oferta nr 2. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 100 pkt

Oferta nr 3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych mgr inż. Joanna Stych
Ruda Śląska ul. Nowy Świat 66 - przyznana punktacja - 71,14 pkt

Oferta nr 4. ELMO Ludmiła Luty
Borne Sulinowo Al. Niepodległości 7a / 9 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 11.02.2014 r /

Oferta nr 5. Konsorcjum firm:
REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana punktacja - 63,11 pkt


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA