Podział środków na realizację projektów z zakresu sportu
Dodane przez admin_ug dnia Luty 17 2014 13:12:28

ZARZĄDZENIE SG.0050.16.7.2014

WÓJTA GMINY

z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594) w związku z § 8 i § 9 uchwały nr XLIII/414/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Zarządzam, co następuje:


Rozszerzona zawartość newsa

ZARZĄDZENIE SG.0050.16.7.2014

WÓJTA GMINY

z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594) w związku z § 8 i § 9 uchwały nr XLIII/414/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Zarządzam, co następuje:

1. Podzielić środki na realizację projektów z zakresu sportu w następujący sposób:

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA