Przetarg IR.271.3.2014 (Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z ... w Kaczycach)
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 11 2014 14:35:36

Zebrzydowice, dnia 12.03.2014

IR.271.3.2014

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaczycach"

W związku z mylnie zawieszona w dniu 11.03.2014 r. dokumentacja tj. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót na realizację powyższego zadania przekładamy obowiązującą specyfikacje techniczną i przedmiar robót.


 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Dnia 11.03.2014r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaczycach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2014r. pod nr 51109 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=51109&rok=2014-03-11 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 12.03.2014

IR.271.3.2014

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaczycach"

W związku z mylnie zawieszona w dniu 11.03.2014 r. dokumentacja tj. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót na realizację powyższego zadania przekładamy obowiązującą specyfikacje techniczną i przedmiar robót.


 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Dnia 11.03.2014r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaczycach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2014r. pod nr 51109 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=51109&rok=2014-03-11 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: