Przetarg IR.271.5.2014 (Dostawa pojemników na odpady komunalne ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 04 2014 07:50:02

Zebrzydowice, dnia  04.04.2014  r.

IR.271.5.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Zebrzydowice w 2014 roku " wybrano ofertę firmy:

 PHU KAZ Kazimierz FERENC
Rekowo Górne, ul. Kasztanowa 2

Cena oferty - 79.950,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 14.950,00 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  04.04.2014  r.

IR.271.5.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Zebrzydowice w 2014 roku " wybrano ofertę firmy:

 PHU KAZ Kazimierz FERENC
Rekowo Górne, ul. Kasztanowa 2

Cena oferty - 79.950,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 14.950,00 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1. PPH SKATOM Sp. z o.o.
Dobrzany, ul. Staszica 47- Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 4 ustawy Pzp /nie wykazano spełnienia warunku udziału w postępowaniu - pomimo wezwania Zamawiającego nie przedłożono aktualnej opinii bankowej stwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 80.000 zł, dołączona do oferty opinia jest z dnia 22.11.2013 r /, następnie oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia /
 
Oferta nr 2. PHU KAZ Kazimierz Ferenc
Rekowo Górne, ul. Kasztanowa 2 - przyznana punktacja - 100 pkt
 
Oferta nr 3. Zakład Produkcyjno - Handlowy HERMIG S.C. E i M Herma, K. Migdałek
Wieprz, Nidek 92 a - Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 4 ustawy Pzp / nie wykazano spełnienia warunku udziału w postępowaniu - pomimo wezwania Zamawiającego nie przedłożono aktualnej opinii bankowej stwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową na konkretną kwotę nie niższą niż 80.000 zł /, następnie oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia /
 
 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA