Przetarg IR.271.6.2014 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Zebrzydowice i Marklowice G.)
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 08 2014 15:07:21

Dnia 08.07.2014r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2014r. pod nr 75837 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75837&rok=2014-04-08 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:


Rozszerzona zawartość newsa

Dnia 08.07.2014r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2014r. pod nr 75837 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75837&rok=2014-04-08 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: