Przetarg IR.271.3.2014 (Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z ... w Kaczycach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 11 2014 08:47:45

Zebrzydowice, dnia  11.04.2014  r.

IR.271.3.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaczycach " wybrano ofertę firmy:

 PPHU CHEC
Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

Cena oferty - 195.623,69 zł w tym podatek VAT w wysokości 36.580,04 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  11.04.2014  r.

IR.271.3.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaczycach " wybrano ofertę firmy:

 PPHU CHEC
Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

Cena oferty - 195.623,69 zł w tym podatek VAT w wysokości 36.580,04 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1. SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów, ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 99,08 pkt
 
Oferta nr 2. ADA - LIGHT Sp. z o.o.
Gostynin, Budy Kozickie 56 - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w pozycji 30 i 31 kosztorysu ofertowego zmieniono podstawę wyceny pozycji, błędny i zmodyfikowany opis pozycji świadczy o wycenie palisady drewnianej a nie betonowej /
 
Oferta nr 3. PPUH WASP - BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 95,00 pkt
 
Oferta nr 4. Konsorcjum firm:
REMONT - EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT - EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana punktacja - 80,33 pkt
 
Oferta nr 5. PPHU CHEC
Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51 - przyznana punktacja - 100 pkt
 

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA