Przetarg IR.271.6.2014 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Zebrzydowice i Marklowice G.)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 24 2014 11:39:47

Dnia 24.04.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2014 r. pod nr 88959 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=88959&rok=2014-04-24 - OGŁOSZENIE (PDF).