Przetarg IR.271.8.2014 (Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 13 2014 10:36:50

Zebrzydowice, dnia  13.05.2014  r.

IR.271.8.2014

OGŁOSZENIE  O PONOWNYM WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku ponownej oceny złożonych w dniu 30.04.2014 r ofert na realizację zadania pn. "Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Zebrzydowice" wybrano oferty n/w firm:

 Zadanie nr 1 - łącznik ul. Srebrna - Orzeszkowej w Zebrzydowicach
Prywatna Firma Robót Drogowych BRUK Józef Maciejiczek
Cieszyn ul. Orla 36
Cena oferty - 152.172,54 zł w tym podatek VAT w wysokości 28.455,03 zł
 

Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  13.05.2014  r.

IR.271.8.2014

OGŁOSZENIE  O PONOWNYM WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku ponownej oceny złożonych w dniu 30.04.2014 r ofert na realizację zadania pn. "Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Zebrzydowice" wybrano oferty n/w firm:

 Zadanie nr 1 - łącznik ul. Srebrna - Orzeszkowej w Zebrzydowicach
Prywatna Firma Robót Drogowych BRUK Józef Maciejiczek
Cieszyn ul. Orla 36
Cena oferty - 152.172,54 zł w tym podatek VAT w wysokości 28.455,03 zł
 
 Zadanie nr 2 - ul. Różana w Zebrzydowicach
Firma KAMRAT S.C.
Studzionka ul. Wodzisławska 1
Cena oferty - 293.507,24 zł w tym podatek VAT w wysokości 54.883,47 zł
 
 Zadanie nr 3 - odcinek ul. Hallera w Kończycach Małych
Firma STRADA Maciej Ździebło
Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c
Cena oferty - 199.800,99 zł w tym podatek VAT w wysokości 37.361,16 zł
 
 Zadanie nr 4 - odcinek ul. Górnej w Marklowicach Górnych
Firma STRADA Maciej Ździebło
Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c
Cena oferty - 113.120,18 zł w tym podatek VAT w wysokości 21.152,55 zł
 
 Zadanie nr 5 - odcinek ul. Średnicowej w Kaczycach
Firma STRADA Maciej Ździebło
Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c
Cena oferty - 205.589,52 zł w tym podatek VAT w wysokości 38.443,57 zł
 

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. Firma KAMRAT SC
Studzionka ul. Wodzisławska 1
Zadanie nr 1 - przyznana punktacja 95,41 pkt
Zadanie nr 2 - przyznana punktacja 100,00 pkt
Zadanie nr 3 - przyznana punktacja 99,81 pkt
Zadanie nr 4 - przyznana punktacja 96,42 pkt
Zadanie nr 5 - przyznana punktacja 95,01 pkt
 
Oferta nr 2. EUROVIA POLSKA S.A.
Międzyrzecze Górne 83
Zadanie nr 1 - przyznana punktacja 67,01 pkt
Zadanie nr 2 - przyznana punktacja 70,46 pkt
Zadanie nr 3 - przyznana punktacja 71,40 pkt
Zadanie nr 4 - przyznana punktacja 63,49 pkt
Zadanie nr 5 - przyznana punktacja 71,66 pkt
 
Oferta nr 3. Firma STRADA Maciej Ździebło
Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c
Zadanie nr 1 - przyznana punktacja 97,46 pkt
Zadanie nr 2 - przyznana punktacja 99,14 pkt
Zadanie nr 3 - przyznana punktacja 100,00 pkt
Zadanie nr 4 - przyznana punktacja 100,00 pkt
Zadanie nr 5 - przyznana punktacja 100,00 pkt
 
Oferta nr 4. DROGRÓD Szymon Tetla
Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a
Zadanie nr 1 - przyznana punktacja 90,63 pkt
Zadanie nr 2 - przyznana punktacja 89,85 pkt
Zadanie nr 3 - przyznana punktacja 93,12 pkt
Zadanie nr 4 - przyznana punktacja 88,82 pkt
Zadanie nr 5 - przyznana punktacja 90,56 pkt
 
Oferta nr 5. Prywatna Firma Robót Drogowych BRUK Józef Maciejiczek
Cieszyn ul. Orla 36
Zadanie nr 1 - przyznana punktacja 100,00 pkt
Zadanie nr 2 - nie złożono oferty
Zadanie nr 3 - nie złożono oferty
Zadanie nr 4 - nie złożono oferty
Zadanie nr 5 - nie złożono oferty
 
Oferta nr 6. FHU Goraus Grażyna
Warszowice ul. Pszczyńska 82
Zadanie nr 1 - Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 ustawy Pzp - nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert / wniesione wadium wpłynęło na konto zamawiającego po terminie składania ofert i w niewłaściwej wysokości /, następnie oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp / została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia /
Zadanie nr 2 - Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 ustawy Pzp - nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert / wniesione wadium wpłynęło na konto zamawiającego po terminie składania ofert i w niewłaściwej wysokości /, następnie oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp / została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia /
Zadanie nr 3 - nie złożono oferty
Zadanie nr 4 - nie złożono oferty
Zadanie nr 5 - nie złożono oferty
 

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA