Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 11 2014 12:38:44

Zebrzydowice, dnia 10.06.2014 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XXX/306/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 14 listopada 2013r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Reprezentantów można zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 18 czerwca 2014 r.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ