Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2014 roku - SPORT
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 10 2014 11:48:01

Zarządzenie nr SG.0050.94.29.2014
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 07 lipca 2014 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wybierając ofertę złożoną przez Uczniowski Gminny Klub Sportowy „Sokół” Zebrzydowice, na realizację w okresie od 29 października 2014 roku do 23 listopada 2014 roku zadania publicznego pod nazwą "Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości" z przeznaczeniem kwoty 1.500 (tysiąc) złotych na dofinansowanie realizacji zadania.

Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie nr SG.0050.94.29.2014
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 07 lipca 2014 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wybierając ofertę złożoną przez Uczniowski Gminny Klub Sportowy „Sokół” Zebrzydowice, na realizację w okresie od 29 października 2014 roku do 23 listopada 2014 roku zadania publicznego pod nazwą "Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości" z przeznaczeniem kwoty 1.500 (tysiąc) złotych na dofinansowanie realizacji zadania.
     
  2. Dokonanie wyboru ofert uzasadniam osiągnięciem przez nie najwyższych punktowych ocen.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA