IR- P 08/2014 (Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 15 2014 13:13:48

Zebrzydowice, dnia  15.07.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 08/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

   Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez montaż 5 kamer.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  15.07.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 08/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

   Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez montaż 5 kamer.

Usługa polega na rozbudowie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego poprzez montaż 5 kamer w następujących miejscach:
– Zebrzydowice : zamek, amfiteatr i budynek Urzędu Gminy
– Kończyce Małe : zamek
– Kaczyce : szkoła
Szczegółowy zakres prac ujęto w przedmiarze robót.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
32.23.40.00-2
51.31.40.00-6

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy –  do 30.10.2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg – mgr inż. Marian Botorek -  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert – do dnia  23.07.2014  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  23.07.2014  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: