Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 03 2009 10:53:43

Zebrzydowice, 2 września 2009 r.

PR.72241-2/09

O g ł o s z e n i e

     Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 0151-V/37/91/09  z dnia 1 września 2009r. ogłoszony został wykaz nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. Poprzecznej 2a, w obrębie Zebrzydowice Dolne, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 75/2 o powierzchni 0,09.07 ha, zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, o pow. użytkowej: 110,14 m2, opisanej w KW Nr BB1C / 00028560 / 3 Sądu Rejonowego w Cieszynie, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 2 września 2009 r.

PR.72241-2/09

O g ł o s z e n i e

     Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 0151-V/37/91/09  z dnia 1 września 2009r. ogłoszony został wykaz nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. Poprzecznej 2a, w obrębie Zebrzydowice Dolne, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 75/2 o powierzchni 0,09.07 ha, zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, o pow. użytkowej: 110,14 m2, opisanej w KW Nr BB1C / 00028560 / 3 Sądu Rejonowego w Cieszynie, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

     Zgodnie z przeznaczeniem w MPZP nieruchomość położona jest w terenach: częściowo zabudowy mieszkaniowo - usługowej, a częściowo układu komunikacyjnego- droga lokalna. Cena nieruchomości: 205.000,00 zł, podatek VAT nienależny (budynek ma ponad 30 lat).

Wykaz został wywieszony w dniu 3 września 2009r. na okres 3 tygodni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

     Szczegółowych informacji udziela Referat PR Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. (032) 47 55 123, lub 47 55 122.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA