GPP w Zebrzydowicach - nabór na wolne stanowisko pracy
Dodane przez admin_ug dnia Sierpień 06 2014 11:32:17

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR 01/2014
-----------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
 - sprzątaczka w Przedszkolu w Kaczycach


Rozszerzona zawartość newsa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR 01/2014
-----------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
 - sprzątaczka w Przedszkolu w Kaczycach

Forma zatrudnienia:

 

Wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie podstawowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 5. mile widziane:

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV,
  Dokument CV powinien być opatrzony klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)"
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. potwierdzenie aktualnych badań sanitarno - epidemiologicznych,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ( wzór dokumentu do pobrania w sekretariacie).

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach przy ulicy Makowej 1, w godz. od 9.00 do 12.00, w dniach od 11 sierpnia 2014 r. do 22 sierpnia 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Powiadomiona zostaje tylko osoba wybrana, pozostali kandydaci nie są informowani.

Zebrzydowice, 04.08.2014 r. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego
w Zebrzydowicach
mgr Bogna Caniboł