Konsultacje programu ochrony powietrza województwa śląskiego
Dodane przez admin_ug dnia Sierpień 14 2014 13:45:37

Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowywania dokumentu pt.: "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji". Elementem Programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=33&id=67751&id_menu=202